Reflectiezinnen (Berichten)

0
879
Reflectiezinnen (Berichten)

Mogen we weten hoe we het kleine moeten bedanken, zodat we het veel kunnen hebben.

Leven is springen, spelen in de mogelijkheden!

Geef je over aan het ritme van het leven en dans ermee!

Verkleed je in zelfliefde!

Mogen we nu al wakker worden en u bedanken voor de mogelijkheid om nog een dag te leven!

Vind jezelf opnieuw uit, zo vaak als nodig is.

“De eerste keer dat je me bedriegt, zal het jouw schuld zijn; de tweede keer zal het mijn schuld zijn.” (Arabisch spreekwoord)

“Zeven keer vallen; om acht uur opstaan.” (Japans spreekwoord)

“Verdwalen is nooit zo makkelijk als wanneer je denkt de weg te weten.” (Chinees gezegde)

“Probeer de wereld te verplaatsen – de eerste stap zal zijn om jezelf te verplaatsen.” Plato

“De onwetende bevestigt, de wijze twijfel, de verstandige reflecteert”. Aristoteles

"Twijfel is het begin van wijsheid." Aristoteles
“Twijfel is het begin van wijsheid.” Aristoteles

“Het is niet genoeg om wijsheid te overwinnen, het is noodzakelijk om het te gebruiken”. Cicero

“Ik probeer niet de antwoorden te weten, ik probeer de vragen te begrijpen”. Confucius

“Je kunt de geest van een persoon kennen, als je observeert hoe hij zich gedraagt ​​​​bij het prijzen en het ontvangen van lof”. seneca

“De wijze man zegt nooit alles wat hij denkt, maar denkt altijd alles wat hij zegt.” Aristoteles

“Als je een goede man ziet, probeer hem dan te imiteren; als je een slechte man ziet, onderzoek jezelf dan.” Confucius

“Het deel dat we negeren is veel groter dan alles wat we weten.” Plato

“De eerste stap naar genezing is om te weten wat de ziekte is.” (Latijns spreekwoord)

"Val niet voordat je geduwd wordt." (Engels spreekwoord)
“Val niet voordat je geduwd wordt.” (Engels spreekwoord)

“Je kunt alle bloemen knippen, maar je kunt niet voorkomen dat de lente terugkomt.” (Hindoes spreekwoord)

“Veranderen en verbeteren zijn twee verschillende dingen.” (Duits spreekwoord)

“Angst werpt grote schaduwen op kleine dingen.” (Zweeds spreekwoord)

“Je kunt afstand nemen van degene die achter je aan rent, maar niet van wat er in je rent.” (Rwandees spreekwoord)

“Als er geen vijand aan de binnenkant is, kan de vijand aan de buitenkant je geen pijn doen.” (Afrikaans spreekwoord)

“Waar we ons aan de buitenkant op richten, is een weerspiegeling van wat we van binnen voelen.” – Onbekende auteur.

“Omdat alles een weerspiegeling is van onze geest, kan alles door onze geest worden veranderd.” – Boeddha.

“Om geluk te bereiken verdedig ik vier fundamentele principes: de principes van liefde, wijsheid, zelfreflectie en vooruitgang.” – Ryuho Okawa.

“Reflectie is een van de meest onderbenutte en tegelijkertijd krachtige tools om succes te behalen.” –Richard Carlson.

“Je leven is een weerspiegeling van je gedachten. Als je je denken verandert, verander je je leven.” – Brian Tracy.

“Wees een weerspiegeling van wat je zou willen ontvangen. Als je liefde wilt, geef dan liefde. Als je de waarheid wilt, wees dan eerlijk. Wat je uitdeelt, komt altijd terug.” – Kristen Butler.

"Leeuwen en tijgers zijn sterk, maar wolven werken niet in circussen." (Siciliaans spreekwoord)
“Leeuwen en tijgers zijn sterk, maar wolven werken niet in circussen.” (Siciliaans spreekwoord)

“Kijk terug en er verandert niets. Kijk vooruit en er verandert niets. Kijk naar jezelf. Alles zal veranderen.” (Zen-gedachte)

We zijn bijna nooit wat we lijken te zijn, want zijn is veel immenser dan verschijnen.

Maak van mijn ziel mijn eigen tuin…

In vrede met alles wat komt en alles wat gaat.

Jij bent de uitzondering op de regel, het kristal dat niet breekt!

Het is de manier waarop je naar de wereld kijkt die de wereld vormt waar je naar kijkt!

Gezegend zij onze dagelijkse glimlach.

“Reflectief denken maakt van ervaring inzicht.” – John C. Maxwell.

“Alles en iedereen dat in ons leven verschijnt, is een weerspiegeling van iets dat in ons gebeurt.” – Alan Cohen.

“Het is buitengewoon heilzaam voor de geest voor het lichaam en de geest om dagelijks tijd te nemen voor reflectie.” – Onbekende auteur.

“Als je merkt dat je aan de kant van de meerderheid staat, is het tijd om even te pauzeren en na te denken.” – Mark Twain.

“Tijd besteed aan zelfreflectie is nooit verloren, het is een intieme ontmoeting met jezelf.” – Paul TP Wong.

“Je ziel heeft tijd nodig voor eenzaamheid en zelfreflectie. Om lief te hebben, te leiden, te helen en te creëren, moet je eerst voeden.” – Louise Hooi.

“In een spiegel vinden we een weerspiegeling van ons uiterlijk, maar in een hart vinden we een weerspiegeling van onze ziel.” – Onbekende auteur.

“Zelfreflectie houdt in dat je jezelf vragen stelt over je waarden, je sterke en zwakke punten beoordeelt, nadenkt over je percepties en interacties met anderen, en je voorstelt waar je je leven in de toekomst naartoe wilt brengen.” – Robert L. Rosen.

“Totdat je de hel hebt gekend, zal de hemel niet goed genoeg voor je zijn.” (Koerdisch spreekwoord)

Overwinnen is geen keuze, het is een noodzaak.
Overwinnen is geen keuze, het is een noodzaak.

“Er zijn drie methoden om wijsheid te verwerven: ten eerste door reflectie, wat de edelste is; ten tweede door imitatie, wat het gemakkelijkst is; en ten derde, door ervaring, die het meest bitter is”. Confucius

“Het is de moeite waard om erachter te komen aan welk kwaad en pijnlijke slavernij we onderworpen zijn wanneer we ons overgeven aan de afwisselende macht van plezier en pijn, deze twee meesters die even grillig als tiranniek zijn.” seneca

“Telkens wanneer een man bereid was zich terug te trekken en zich af te zonderen om voor zichzelf te kunnen voldoen, is de filosofie altijd bereid geweest hem nog verder te isoleren en hem juist door dit isolement te vernietigen.” Nietzsche

“Alle kunst en alle filosofie kunnen worden beschouwd als medicijn van het leven, helpers van haar groei of balsem van gevechten: ze postuleren altijd lijden en lijden”. Friedrich Nietzsche

“Om vrienden te leren kennen, is het noodzakelijk om door succes en ongeluk te gaan. Bij succes controleren we op kwantiteit en bij pech op kwaliteit.” Confucius

“Vroeger was het de vraag of het leven zin moest hebben om geleefd te worden. Nu integendeel, het is duidelijk geworden dat het beter geleefd zal worden als het geen betekenis heeft”. Albert Camus

“De filosofie die ik cultiveer is niet zo barbaars of zo ontoegankelijk dat ze passies verwerpt; integendeel, alleen in hen schuilt de zoetheid en het geluk van het leven”. Rene Descartes

“Stel filosoferen nooit uit als je jong bent, en word het ook niet moe om het te doen als je oud bent, want niemand is ooit te volwassen of te volwassen om de gezondheid van de ziel te bereiken”. epicurus

“Wie het respect voor zichzelf verliest, kan niet langer, zelfs als een man van kennis, bevelen, leiden. Tenzij hij een grote leugenaar wilde worden.” Friedrich Nietzsche

“Als al onze tegenslagen bij elkaar zouden worden gebracht en later door ieder van ons gelijkelijk zouden worden gedeeld, zouden we heel blij zijn als we weer alleen onze eigen tegenslagen zouden hebben.” Socrates

Wees vrij om te zijn wie je bent.
Wees vrij om te zijn wie je bent.

Wees jij, voor jou, voor jou.

Laat je dromen je weg leiden.

Wroeging is de enige pijn van de ziel die noch reflectie, noch de tijd kan verlichten.

Ruil nooit wat je het meest wilt in het leven voor wat je op dit moment het meest wilt, want momenten gaan voorbij en het leven gaat door.

Laat je niet opjagen door je problemen. Laat je leiden door je dromen.

“Een leven is niet genoeg om geleefd te worden, er moet van gedroomd worden.” (Mario Quintana)

Je dromen hebben geen publiek nodig, ze hebben jou alleen nodig.

Voor de goede dagen: glimlachen. Voor de slechte dagen: geduld. Voor elke dag: geloof.

Het leven is te kort om tijd te verspillen aan wat je niet leuk vindt.
Het leven is te kort om tijd te verspillen aan wat je niet leuk vindt.

Alleen omdat een hoofdstuk slecht was, wil nog niet zeggen dat je het hele verhaal moet opgeven.

“Als je een gelukkig leven wilt leiden, bind jezelf dan aan een doel, niet aan mensen, niet aan dingen.” (Albert Einstein)

Uw tijd is beperkt. Verspil dus geen tijd aan het leven van iemand anders.

“Ik beweeg als opvoeder, omdat ik in de eerste plaats als persoon beweeg.”

“Lesgeven is geen kennis overdragen, maar mogelijkheden creëren voor eigen productie of constructie”

Verbeter de kwaliteit van je gedachten om de kwaliteit van je leven te verbeteren

Fouten maken, overwinnen, leren en opnieuw beginnen: zo horen we te leven.

Leer lopen voordat u gaat hardlopen. Alles in het leven heeft zijn tijd en plaats.

Het leven geeft alleen vleugels aan degenen die niet bang zijn om te vallen.

Niemand is verantwoordelijk voor de verwachtingen die je creëert.

“Sta op, schud het stof, draai je om.” (Beth Carvalho)

Gelukkig zijn is geen perfect leven hebben, maar erkennen dat het de moeite waard is om te leven ondanks alle uitdagingen en verliezen.

Het zijn de reflecties die we maken over onze keuzes die bepalen hoe we verder gaan in het leven.

Wees je grootste inzet. Kom niet te laat, verlaat jezelf niet voor later. Jij bent nu.

“Dromen over het onmogelijke is de eerste stap om het mogelijk te maken.” (Confucius)

Vergeet de slechtste momenten van je leven en maak de beste onvergetelijk.

Maak van de rest van je leven het beste van je leven. Want je sterft maar één keer, maar je leeft om de dag.

“Het geheim van het leven is niet alles hebben wat je wilt, maar houden van alles wat je hebt.” (George Carlijn)

Beter lief te hebben dan bitter te zijn!
Beter lief te hebben dan bitter te zijn!

Lichte ziel en dankbaar hart.

Elke levensfase vraagt ​​om een ​​sterkere versie van jou.

Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.

Steek nooit de sleutel van uw leven in de zak van iemand anders.

Jezelf kennen is het grootste weten.

Wees geen optie, wees een prioriteit.
Wees geen optie, wees een prioriteit.

Moge de wind nemen wat nodig is en genoeg brengen.

Neem liefde, weeg niet!

Goede energieën vinden altijd de juiste weg…

“Niemand leidt iemand op, niemand leidt zichzelf op, mannen leiden elkaar op, bemiddeld door de wereld.”

“Als onderwijs alleen de samenleving niet transformeert, zonder onderwijs ook niet.”

“Net zoals de geneeskunde werkelijk niets baat als ze haar niet bevrijdt van de kwalen van het lichaam, zo gebeurt het ook met de filosofie als ze haar niet bevrijdt van de hartstochten van de ziel”. epicurus

"Men moet meer bang zijn voor de liefde van een vrouw dan voor de haat van een man." Socrates
“Men moet meer bang zijn voor de liefde van een vrouw dan voor de haat van een man.” Socrates

“Mijn advies is om te trouwen. Als je een goede vrouw krijgt, zul je gelukkig zijn; als je een slechte vrouw krijgt, word je een filosoof.” Socrates

“Niets is klein in de liefde. Degenen die wachten op geweldige gelegenheden om hun tederheid te bewijzen, weten niet hoe ze moeten liefhebben”. Laure Conan

“Liefde zegeviert over alles, laten we ook toegeven aan de liefde”. Vergilius

“Onderwijs verandert de wereld niet. Onderwijs verandert mensen. Mensen transformeren de wereld.”

“Niemand negeert alles. Niemand weet alles. We weten allemaal iets. We negeren allemaal iets. Daarom leren we altijd.”

“Lezen moet een daad van liefde zijn.”

“De wereld lezen gaat vooraf aan het lezen van het woord.”

“De leraar is natuurlijk een kunstenaar, maar kunstenaar zijn betekent niet dat hij of zij het profiel kan vormen, de leerlingen kan vormen. Wat een opvoeder in het lesgeven doet, is het voor leerlingen mogelijk maken om zichzelf te worden.”

Een nieuwe dag is een nieuwe lege pagina in het leven. Schrijf alleen wat het waard is.

Ik heb geleerd dat ik me niets moet aantrekken van opmerkingen die mijn leven niet zullen veranderen.

Onze beste kant is de binnenkant.

Iedereen weet precies hoeveel hun pijn weegt.

Doorzettingsvermogen is de weg naar succes.

Kijk omhoog, daar komt je kracht vandaan.

“Als je een hart van ijzer hebt, veel succes. De mijne, ze hebben het van vlees gemaakt en het bloedt elke dag.” José Saramago

“Je weet pas echt wat liefde is als je ernaar wordt gevraagd en je niet aan een definitie denkt, maar aan een naam”. Bob Marley

“Geef mij een volk dat in liefde gelooft en je zult het geluk op aarde zien”. Mahatma Gandhi

“Als je geest bevochtigd is met liefde, kun je beginnen te mediteren op mededogen.” Dalai Lama

“Liefde wordt niet met de ogen gezien, maar met het hart”. William Shakespeare

Aandringen, volhouden en niet opgeven.

Reflecteer en verander.

Ben je bang om te proberen of niet te slagen?

Je keuzes brengen je naar geweldige plekken.

Het leven geeft alleen vleugels aan degenen die niet bang zijn om te vallen.

Deixe uma resposta