Rouwzinnen

0
753
Rouwzinnen

Het moment van rouw is erg verdrietig. Kies een van de zinnen zodat je hulde kunt brengen in deze moeilijke tijd:

Ik weet wat je doormaakt, maar ik voel je pijn niet, maar ik kan je mijn knuffel aanbieden op dit moment van pijn. Mijn condoleances.

Ik kijk uit naar de dag dat ik mijn geliefde weer zal zien.

Ik hoop dat er in de hemel geen tranen meer zullen zijn en dat de dood ophoudt te bestaan.
Ik hoop dat er in de hemel geen tranen meer zullen zijn en dat de dood ophoudt te bestaan.

Aanvaard mijn condoleances, weet dat ik er ben om je te helpen, aarzel niet om contact op te nemen , vooral in deze moeilijke tijd.

Moge de zorg en liefde voor de mensen om je heen troost en vrede bieden om je te helpen in de komende dagen. Mijn oprechte condoleances.

Moge onze Heer u en uw familie zegenen en troosten in deze tijd van rouw. Gelieve mijn oprechte deelneming te aanvaarden.

Verlies is slechts tijdelijk als je in God gelooft! Zeg niet met spijt ‘hij bestaat niet meer’, maar in dankbaarheid dat hij bestaat.

Herinneringen zijn alles wat je hebt, wat je helpt de stormen en worstelingen van je dagelijkse leven te overleven nadat je iemand hebt verloren!

De dood mag je ziel niet kalmeren; in plaats daarvan zou het je moeten opvrolijken. De herinneringen die we hebben voor degenen die er niet meer zijn, zijn onze laatste troost.

Het grootste eerbetoon dat we de overledene kunnen geven, is door te blijven leven. Want als we dat niet doen, zullen ook wij sterven, voor onze tijd.

Een trouwe metgezel en beste vriend. Mogen de herinneringen u troost bieden in deze tijd van verlies.

Gecondoleerd met het verlies van je moeder. Aanvaard onze condoleances en moge onze gebeden u helpen om u te troosten.

Het is verschrikkelijk om te horen van uw verlies en ik betuig mijn oprechte deelneming aan u en uw familie.

Ik ben diep bedroefd door het verlies dat u en uw familie hebben moeten doorstaan. Mijn condoleances.

De wind ging voorbij en nam degenen van wie je houdt mee, maar weet dat we samen verdriet zullen overwinnen. Mijn condoleances.

Wat doet het pijn om degenen die er niet meer zijn te missen, maar ik ga liggen in de herinneringen en al snel komt de glimlach.

Ik bid dat hij God moge geven hem kracht en troost zijn familie mijn condoleances.
Ik bid dat hij God moge geven hem kracht en troost zijn familie mijn condoleances.

Ik kan me alleen maar voorstellen hoe gebroken je hart is, en ik deel je pijn. Mijn gevoelens.

Ik denk na over hoe het zal zijn om te leven met de afwezigheid van iemand van wie je houdt, en ik ben medeplichtig aan je pijn en ik bied je mijn genegenheid en gevoelens aan.

Weet dat deze storm voorbij zal gaan en op een dag zal dit allemaal eindigen. Ik wens je hoop en vrede.

Ik probeer te begrijpen wat er is gebeurd, maar dit doet mijn hart pijn, dus besloot ik naar de hemel te kijken waar Gods troost en de zekerheid van zijn zorg beschikbaar zijn.

Je komt er niet overheen, je komt er wel overheen… Het wordt niet beter, het wordt anders… Elke dag krijgt Rouw, net als ik, een nieuw gezicht.

Pijn is als de oceaan; komt in golven die eb en vloed. Soms is het water kalm en soms is het overweldigend. Het enige wat we kunnen doen is leren zwemmen.

Helaas is de dood een krachtige vijand in de menselijke ervaring, maar op de een of andere manier drijft de dood ons ertoe om op een waardige en gelukkige manier te leven.

Verdriet doet pijn in het hart, maar als je het nodig hebt, ik zal er zijn, reken op me.

“Hij zal elke traan van je ogen afwissen. Er zal geen dood meer zijn, noch verdriet, noch geklaag, noch pijn” (Openbaring 21:4).

“Vandaag heeft de hemel een nieuwe engel en is de wereld verschrikkelijk armer geworden. Ik zal je voor altijd missen” (Onbekend).

“Zijn dood heeft een enorm gat in mijn hart achtergelaten, maar zijn leven zal mijn herinnering voor altijd vullen met mooie herinneringen” (Onbekend).

“Ik ben de opstanding en het leven; wie in mij gelooft, ook al sterft hij, hij zal leven; en iedereen die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven’ (Johannes 11:25-26).

‘De Heer zelf zal voor u uit gaan en bij u zijn; Hij zal je nooit verlaten, hij zal je nooit in de steek laten. Wees niet bang! Laat je niet ontmoedigen!” (Deuteronomium 31:8).

“In de herinnering aan degenen van wie je houdt, is er geen plaats voor vergetelheid, alleen voor het verlangen naar degenen die ons zoveel vreugde hebben gebracht tijdens het leven. Ik zal je voor altijd missen” (Onbekend).

Alles wat leeft, sterft op een dag. Zelfs als ik dat weet, zou ik nooit klaar zijn voor jouw verlies, mijn vriend.
Alles wat leeft, sterft op een dag. Zelfs als ik dat weet, zou ik nooit klaar zijn voor jouw verlies, mijn vriend.

Ik rouw om een ​​vriend.

Er zijn geen woorden die je hart kunnen troosten, maar ik wil mijn knuffel warm achterlaten en de zekerheid dat je niet alleen bent, mijn gevoelens zijn bij jou.

Donkere wolken omringen je hart, maar de vrede die alle begrip te boven gaat, staat tot je beschikking. God laat je niet in de steek en is bij je op dit moment van pijn.

Wanneer pijn aan je deur klopt en verdriet in je hart brengt, herinneringen aan degenen die vertrokken, vergeet dan niet dat God weet wat het is om van je te lijden, heb genade, je bent niet alleen.

Gebeden en goede herinneringen zijn wat we onze overleden dierbaren moeten herinneren. Mijn oprechte condoleances.

Geen enkele tijd kan het geheugen van een goede kat wissen, en geen enkele hoeveelheid ducttape kan de vacht volledig van uw bank verwijderen.

Denk dat je geen echte hond hebt, je huurt ze en moet dankbaar zijn dat je een erfpacht hebt.

Soms is het verliezen van een huisdier pijnlijker dan het verliezen van een mens, omdat je in het geval van het dier niet deed alsof je van het dier hield.

Als je een hond hebt, zul je hem waarschijnlijk overleven; een hond krijgen is je openstellen voor een diepe vreugde en, voor de toekomst, voor een even diepe droefheid.

De herinnering aan je prachtige en zachte ziel zal voor altijd in onze harten blijven. Mag ze rusten in vrede!

Een goed hart stopte met kloppen, een goede ziel steeg op naar de hemel. We hebben in pijn afscheid genomen van onze geliefde grootvader.

Het graf kan het liefdesverhaal van degenen die hier een leven leiden niet vernietigen, het was de moeite waard om in rouw maar in vrede te leven.

Wat me verdrietig maakt, is de arrogantie van de dood bij het nemen van degenen van wie we houden, maar de Hoop des Levens blijft in de zoete herinneringen.

God beloofde alles nieuw te maken in afwachting van de hemel. Ik vertrouw op de Heer en ik geloof dat hij het hart van mijn familie zal troosten.

De dood overkomt ieder mens, moge deze cyclus worden gerespecteerd en hoop in het geheugen nieuw leven ingeblazen.

Het zal niet gemakkelijk zijn om zonder jou te leven, maar voor jou zal ik het proberen. Rust in vrede mijn vriend!

Ik kan er niet tegen om je te zien lijden onder de afwezigheid van je geliefde, maar ik wil dat je weet dat ik aan je zijde sta en samen zullen we mijn gevoelens overwinnen.

Het verlangen vereeuwigt in onze herinnering de aanwezigheid van degenen die vertrokken.

Verdriet maakt geen einde aan het verlangen naar degenen die er niet meer zijn, maar het helpt ons volwassen te worden en te leren van het leven te houden.

Tijd maakt geen einde aan de pijn, maar leert om het lijden veroorzaakt door het verlies te verlichten.

De dood is niet het einde, maar het begin van een verhaal vol vrede, veiligheid en licht. De opstanding in Christus is de sleutel!

Het is onmogelijk om de eenzaamheid en pijn te meten van de afwezigheid van iemand die de dood geen woorden kostte, alleen stilte, maar in God zijn we er zeker van dat je een gelukkig einde zult hebben.

Hoezeer het einde ook lijkt, de dood is slechts de stille ruimte die zal worden verbroken bij het aanbreken van de nieuwe dag wanneer Christus uit het graf roept om rouw, maar met hoop.

De Heer is mijn herder en het zal mij aan niets ontbreken, weet dat God in al uw behoeften zal voorzien en het u aan niets zal ontbreken.

Bevestig je belofte Jezus zei nog steeds loop je door de vallei van de schaduw des doods vooruit de rouw zal ik bij je zijn geloof in God je bent niet alleen de goede herder regelt alles voor je.

Verlangen naar leegte, angst, al deze woorden kunnen worden overwonnen met liefde en hoop, zelfs als we vechten, kunnen we winnen. God is met jou.

Moge God haar ziel vergeven en aanvaarden in de Hof van Eden, vlakbij de troon van wie ze zoekt en liefheeft!

Vandaag heb ik degenen gemist die in rouw maar met een hart vol hoop vertrokken.

Vertrouw op de Heer en rust je hart in vrede, hij zorgt voor je, mijn hart omarm het jouwe in deze moeilijke tijd.

God doorzoekt je hart en belooft dat zeer binnenkort het graf zal openen en je zult terugkrijgen wie de dood heeft weggenomen, geloof het maar.

Het gaat niet om het overwinnen, maar om ermee te leren leven. Het is het rouwproces dat belangrijk en noodzakelijk is, het niet begrijpen.

Ik weet nu dat we nooit over grote verliezen heen zijn gekomen; we nemen ze op en ze vormen ons tot andere, vaak zachtere wezens.

Het afscheid is niet voor altijd. Afscheid is niet het einde. Ze bedoelen gewoon dat ik je zal missen tot we elkaar weer ontmoeten.

Engelen zijn altijd dicht bij degenen die rouwen. Om hen in te fluisteren dat hun dierbaren veilig zijn in Gods handen.
Engelen zijn altijd dicht bij degenen die rouwen. Om hen in te fluisteren dat hun dierbaren veilig zijn in Gods handen.

“Saudade vereeuwigt de aanwezigheid van degenen die er niet meer zijn. Na verloop van tijd neemt deze pijn af, verandert in stilte die wacht op de armen van het leven, op een dag om elkaar weer te ontmoeten” (Vader Fábio de Melo).

“Voor de dierbare doden / Zwijg en bid. / Niemand kan doven / De vlam van verlangen / Maar als je huilt, / Huil die goed doet. / Dood aan het leven / is slechts verandering / Het zaad in de grond / toont de opstanding / We leven allemaal / in de tegenwoordigheid van God” (Emmanuel).

“Zelfs als we weten dat het leven op een dag eindigt, zijn we nooit bereid iemand te verliezen” (Nicholas Sparks).

“In ons leven is verandering onvermijdelijk. Verlies is onvermijdelijk. Geluk ligt in het aanpassingsvermogen om al het slechte te overleven” (Boeddha).

“De pijn van het verliezen van iemand is de pijn die de ziel kwetst, de pijn die niet weggaat, alleen verzacht wordt, maar altijd herinnerd zal worden” (Michel Benchimol).

“Bescherm jezelf niet tegen pijn met een muur, maar met je vrienden” (Tsjechisch gezegde).

“De wereld is een ronde plaats en de plaats die het einde lijkt, kan het begin zijn” (Baker Priest).

“Als we geloven dat Jezus stierf en weer opstond, geloven we ook dat God, door Jezus en met hem, degenen zal brengen die in hem sliepen” (1 Thessalonicenzen 4:14).

"Er is geen partij voor degenen die voor altijd in onze harten zullen blijven" (Auteur Unknown).
“Er is geen partij voor degenen die voor altijd in onze harten zullen blijven” (Auteur Unknown).

“Degenen van wie we houden sterven nooit, ze vertrekken gewoon voor ons” (Onbekende auteur).

“Er gaat niemand dood. Verbetering gaat overal door. Het leven vernieuwt en verheft de meervoudige kaders van zijn dienaren en leidt hen, zegevierend en mooi, naar de hoogste eenheid met het goddelijke” (Chico Xavier).

“Verdriet is de tijd die de geest nodig heeft om het gevoel van verlies te begrijpen dat het hart al voelt” (onbekende auteur).

“Het leven heeft me geleerd afscheid te nemen van de mensen van wie ik hou, zonder ze uit mijn hart te nemen” (Fênix Faustine).

“De Heer is nabij de gebrokenen van hart en verlost de gebrokenen van hart” (Psalm 34:18).

Mijn droom is om binnen te kunnen gaan wie de dood ook heeft genomen en bij Jezus’ terugkeer zal het in rouw gebeuren, maar met geloof in het hart.

De zon kwam niet met dezelfde helderheid op vandaag, de dag is grijs en verdrietig, want van wie ik hou, quartile zonder afscheid te nemen, maar ik heb nog steeds vertrouwen in God en geloof dat hij voor alles zal zorgen.

Zie, ik maak alle dingen nieuw, dat is de belofte van God.

Ik hield er zo veel van en ik verloor het. Vandaag ben je niet waar je was, maar je zal altijd in mijn hart zijn. Moge God je in vrede laten rusten, onze lieve moeder.

Woorden zijn misschien niet genoeg om het diepe verdriet uit te drukken dat ik voel bij het overlijden van je moeder. Gelieve mijn condoleances te aanvaarden.

Iemand verliezen die ons dierbaar is, is nooit gemakkelijk: (…Als ik iets kan doen, aarzel dan niet om het me te laten weten. Mijn condoleances.

Ik hoop dat onze Heer jou en je familie de broodnodige rust zal brengen in deze droevige tijd. Mijn condoleances aan jou en je familie.

Ik voel me vereerd en gezegend dat ik je oom heb gekend. Hij was echt een zegen in mijn leven en ik zal hem missen. Mijn condoleances.

Niets dat ik tegen je kan zeggen kan je hart troosten, maar ik bad tot God dat hij je vrede zou schenken en je leven zou verlichten in deze pijnlijke tijd.

Vandaag draag ik de rouwende ziel ter nagedachtenis aan iemand die mijn hart nooit zal verlaten. Rust zacht, vriend.
Vandaag draag ik de rouwende ziel ter nagedachtenis aan iemand die mijn hart nooit zal verlaten. Rust zacht, vriend.

Ik zou er alles voor over hebben om hem weer te zien en hem nog een laatste knuffel te kunnen geven. Dag vriend.

Tot voor altijd, vriend! Bij mij zijn de herinneringen aan wat we samen leefden om mij te troosten in het verlangen.

Het is moeilijk te accepteren dat zo’n speciaal iemand, met zo’n grote liefde voor het leven, zo te vroeg vertrekt. Vaarwel mijn vriend!

Afscheid nemen van een vriend van wie ik hou is te pijnlijk en daarom vraag ik God om me te helpen het afscheid onder ogen te zien. Vaarwel, mijn eeuwige vriend!

Je ging weg, maar de herinneringen aan alle momenten die ik aan je zijde heb doorgebracht, zullen in mijn hart voortleven. Rust zacht, vriend!

Je ging weg, maar de vriendschap die ons ooit bij elkaar bracht zal voor altijd in mijn hart voortleven.

Vandaag regent en druipt mijn ziel door mijn ogen. Je zal voor altijd worden gemist, mijn vriend.

Herinneringen blijven om te vertellen hoe je leven was en missen je om te onthouden hoeveel je zal worden gemist.

Rust in vrede mijn vriend. Dat je me van bovenaf kunt zien en het verlangen voelt dat hard in mijn hart klopt.

Vandaag scheen de zon niet, de vogels zongen niet, het lachen hield op en de tranen rolden over mijn wangen. Mijn hart lijdt in stilte.

Mijn hart huilt om het verlies van mijn vriend en ik weet dat de misser die ik mis nooit zal verdwijnen. Rust in vrede mijn vriend!

Een klein stukje van mij stierf vandaag samen met jou, maar een klein stukje van jou zal tot het einde bij mij blijven.

Soms accepteert het hart het verlies van degene van wie we houden traag. Vriend, ik zal je voor altijd missen.

Zijn dood liet een pijn achter die door niets kan worden genezen, maar onze liefde heeft herinneringen achtergelaten die niemand kan uitwissen. Vaarwel, beste vriend!

Rust zacht, vriend! Ik zal er een punt van maken om de speciale persoon die je was te blijven herinneren.

Kijk, het is oké om je indrukwekkend te voelen op dit moment van pijn, leef je verdriet.

Ik wou dat ik de juiste woorden had om je te troosten, maar alleen God kan je vrede teruggeven. Ik ben hier voor alles wat je nodig hebt.

Ik weet hoeveel je van haar hield, en je pijn is onmetelijk, samen zullen we verdriet overwinnen.

Verdriet is een vallei waar je niet alleen doorheen gaat, God beloofde bij je te zijn.

Wees niet bang dat de Heer bij je is, wees niet ontzet, want hij is je God, hij is de hand die je hart kalmeert bij elke stap van dit moment van rouw.

Mijn gebed is dat de Heer zorgt voor alle mensen die momenteel met verdriet worden geconfronteerd, zij ontvangen uw liefde en uw vrede.

Iemand van wie ik hou, is vertrokken zonder afscheid te nemen en de pijn die in mijn ziel zit, ondanks dat ze moeilijk is, kan niet worden vergeleken met de liefde en zorg die God heeft voor ieder van ons die rouwt maar op God vertrouwt.

De grootste rijkdom van een man is om lief te hebben en bemind te worden, maar wanneer verdriet het hart overneemt, kan alleen God ons opheffen als we vermist zijn.

Als ik naar het kerkhof kijk, heb ik redenen om hoopvol te zijn, want God heeft beloofd mijn geliefde te doen herrijzen en daardoor merk ik dat ik degene mis die wegging.

God zoekt hulp omdat alleen hij het licht van mijn leven kan zijn in dit moeilijke moment, laat hem bij mij zijn.

Hoop, licht en leven zijn woorden die werken als een balsem voor de pijn van verdriet, alles wat ik je wens op dit moment van pijn.

Mijn oprechte deelneming aan jou en je familie. Ik zal de aanwezigheid van een echt aardig en zachtaardig persoon zeker missen.

Een gebed, een bloem, een kaars en droevige tranen van pijn op je graf, onze lieve grootvader

Het spijt me echt voor je verlies. Je oom zal gemist worden en hij zal nooit vergeten worden, moge zijn ziel in vrede rusten.

Moge God haar op een speciale plek plaatsen waar ze voor ons zal zorgen, de mensen die van haar hielden en haar wilden!

Moge mijn condoleances jullie troost bieden en mogen mijn gebeden de pijn van dit verlies verzachten.

Ik bied je mijn gedachten, gebeden en beste wensen aan in deze donkere tijd in je leven.
Ik bied je mijn gedachten, gebeden en beste wensen aan in deze donkere tijd in je leven.

Ik betuig mijn diepste medeleven aan jou en je familie. Moge de ziel van je moeder in vrede zijn bij onze hemelse Vader.

Ik ben diep bedroefd door het nieuws van uw verlies. Ik bid dat God je kracht zal geven. Mijn oprechte condoleances.

Gecondoleerd aan de nabestaanden. Mijn tranen stromen voor een vriend, een geweldige meid. God heb vrede in je ziel!

Ondanks het verlies van de fysieke aanwezigheid van haar vader. We weten dat God hem heeft ontworpen om je hele leven voor je te zorgen.

In deze verdrietige tijd willen we jullie onze oprechte deelneming betuigen. Moge onze Heer u en uw dierbaren troosten.

Ik weet dat wat je nu doormaakt heel moeilijk is, weet gewoon dat ik hier ben om je te helpen. Het spijt me echt voor je verlies.

Ik kan me niet voorstellen wat je nu moet voelen, maar ik wil dat je weet dat we slechts een telefoontje verwijderd zijn. Mijn oprechte condoleances.

De beste manier om het leven te waarderen is te erkennen dat het kortstondig en vluchtig is, maar het is mogelijk om gelukkig te zijn temidden van strijd en vrede te vinden temidden van strijd.

Hij die in mij gelooft, ook al sterft hij, zal leven.

Rouw is een woord dat verdriet en verlangen naar het hart brengt, maar hoop en de zekerheid dat de zon weer op ons hart zal schijnen.

In de hemel zal er geen pijn en gehuil zijn, God zal al je tranen wegwissen.
In de hemel zal er geen pijn en gehuil zijn, God zal al je tranen wegwissen.

Met droefheid verneem ik dat iemand van wie je hield is overleden dat je op onze knuffel en onze vriendelijke schouder kunt rekenen in deze moeilijke tijd mijn condoleances.

En het stof keert terug naar de aarde zoals het was, en de adem keert terug naar God die het gaf. Dit is de levenscyclus, maar ik weet het einde niet, omdat de opstanding van Jezus’ wederkomst onze meest levendige hoop is om degene van wie we houden weer te vinden.

Er zijn dagen dat heimwee zal toeslaan en mijn toevlucht zal zijn de mooie berichten van herinneringen dat we leven met degenen die er niet meer zijn.

Toen ik hoorde over je verlies, was ik diep bedroefd, maar ik weet dat dit verre van is wat je nu doormaakt.

Het spijt me zeer te horen van uw verlies. Je moeder was een geweldige vrouw en ze zal enorm worden gemist en altijd herinnerd.

Aanvaard onze deelneming bij het overlijden van uw zus. Het was een eer om zo’n belangrijk persoon te hebben ontmoet. Gecondoleerd.

Wij denken aan jou en Louise in onze gedachten en in ons hart. Mijn condoleances aan jou en je familie.

Moge haar ziel in vrede rusten, ik geloof dat God haar met open armen zal accepteren voor al het goede dat ze op deze aarde heeft gedaan.

Iemand verliezen van wie we houden is niet gemakkelijk, we kunnen zien dat we gezegend zijn dat we hun leven kunnen delen. Mijn condoleances.

Niets is pijnlijker in het leven dan afscheid nemen van een sieraad. God geef rust aan je ziel. Mijn oprechte condoleances.

We sluiten ons aan bij onze vrienden met gedachten van troost en helpen hen de immense leegte te overwinnen die is achtergelaten door het verlies van hun geliefde vader.

Het verlangen vereeuwigt de aanwezigheid van degenen die er niet meer zijn.
Het verlangen vereeuwigt de aanwezigheid van degenen die er niet meer zijn.

Verdriet doodt geen nostalgie, maar het helpt om de cyclus van het leven te begrijpen.

De tijd zal proberen je verlies om te zetten in heimwee.

Misschien is de dood niet de uitgang, maar de toegang tot een betere reis, vol vrede en rust.

God heeft al je inspanningen geobserveerd en zal je belonen met de eeuwige rust van het paradijs.

Telkens als ik naar de sterren kijk, zal ik me herinneren dat jij daarboven onze stappen leidt.

Er is geen vertrek voor degenen die eeuwig in ons hart blijven.

We zijn niet bereid om van wie we houden te verliezen en de dood aan de wrede vijand en de enige manier om te winnen is door de herinneringen in gedachten te houden die mijn gevoelens vreugde schenken.

En niets en niemand kan je hart troosten. Rouw moet worden geleefd. Reken op mij om dit moment van pijn mijn gevoelens onder ogen te zien.

Ik verlang naar de hemel want daar zullen we voor altijd in het licht leven en de dood zal geen macht meer over ons hebben.

Jezus zei dat ik de opstanding en het leven ben, wie in mij gelooft, zelfs als hij sterft, zal mijn medeleven betuigen.

Het verdriet dat we voelen als we een geliefde verliezen, is de prijs die we betalen om ze in ons leven te hebben.

Het maakt niet uit hoe of wanneer we onze harige vrienden verliezen, hun liefde duurt een leven lang.

Als er een hemel is, is het zeker dat onze dieren er zullen zijn. Hun levens raken zo verweven met de onze dat er meer voor nodig is dan een aartsengel om ze te ontwarren.

Mijn diepste medeleven gaat uit naar jou en je familie. Moge God je de rust geven die je zoekt.

Ik wil jou en je familie ons diepste en meest oprechte medeleven betuigen en moge de ziel van je grootvader in vrede rusten.

Wij condoleren jou en je familie met het overlijden van je tante. Moge onze vriendschap en gebeden jullie helpen in deze moeilijke tijd.

Een mooie ziel, vol liefde en geloof, steeg op naar de hemel, ver van ons, maar dichter bij God, eenzaamheid en verdriet achterlatend.

Woorden kunnen niet beschrijven wat ik voel. Ik betuig mijn condoleances aan de hele familie. God rust je ziel.

Lazarus vertrekt. Dit wordt het meest bijzondere moment van je leven, wanneer Jezus je overleden geliefde bij naam noemt.

LEVEN, dit woord is de sleutel om al deze storm het hoofd te bieden. Mijn gevoelens.

Eeuwig is de pijn die ik voel, maar ik heb ervoor gekozen om te blijven leven met de goede herinneringen die overbleven aan degenen die vertrokken.

Ik weet dat het leven eindigt, maar het graf wist de erfenis van een goed leven niet uit.

Ik mis degene die wegging, en het verlangen brandt in mijn borst. Rouw en verlangen.

Je verloor een hond maar kreeg een beschermengel. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen getroost worden.

De Heer is de gebrokenen van hart nabij en redt hen die verpletterd zijn van geest.

Jij en je familie zitten in mijn hart en in mijn gedachten. Gecondoleerd met het overlijden van je vader.

Als een bloem vol doornen, zo is ons leven in zijn bestaan, maar op sommige momenten doet het pijn, maar de remedie zit in de glimlach en een knuffel van degenen die mijn gevoelens weerhielden.

Deixe uma resposta